Magyar szólások és közmondások

O. Nagy Gábor

Debrecen, 1915. június 6. – Budapest, 1973. május 4.

Otrokocsi Nagy Gábor: A magyar frazeológia egyik legismertebb kutatója, nyelvész, nyelv- és irodalomtörténész, szótáríró, tanár, a nyelvtudományok kandidátusa volt. A Debreceni Tudományegyetem magyar–német szakán 1937-ben doktorált, középiskolai tanári oklevelet szerzett (1938). 1939-ben kinevezték a debreceni egyetem magyar irodalomtörténeti intézetébe fizetés nélküli tanársegédnek. 1940 tavaszától másfél évig Hódmezővásárhelyen, majd a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában tanított. 1952 áprilisától haláláig az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, illetve osztályvezetője volt. 1968-ban három hónapig előadásokat tartott a göttingeni egyetemen. Az 1940-es évek végéig irodalmi olvasókönyveket szerkesztett, később lexikológiával és lexikográfiával foglalkozott. Főleg frazeológiai kutatásaival, szólásmagyarázataival, szótörténeti tárgyú cikkeivel, illetve a szótárírás és a jelentéstan, ezen belül a szinonimika elméleti kérdéseit taglaló tanulmányaival szerzett érdemeket. 1973-ban autóbalesetben hunyt el.

Főbb művei:
1939, Debrecen A magyar irodalmi gótika problematikájához
1957, Budapest A szinonimák világa
1957, Budapest Mi fán terem?
1966, Budapest Magyar szólások és közmondások
1978, Budapest Magyar szinonimaszótár

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon (Magyar Elektronikus Könyvtár)